Avtalevilkår for lån av gratis flyttebil (EuroBox Minilager AS)

Leietaker som låner gratis flyttebil forplikter seg til å lese og akseptere følgende avtalevilkår:

 • Bilen må tilbakeleveres innen kl. 22.30 samme dag og settes på avtalt plass, nøkler legges i nøkkel boks ved endt bruk.
 • Tanken på bilen skal fylles HELT full etter endt bruk. Hvis noen ikke har fylt opp tanken før deg må du gi oss beskjed. Vi forholder oss til den siste leietakeren som har lånt bilen, og du kan derfor bli holdt ansvarlig hvis du ikke gir oss beskjed.
 • Våre flyttebiler bruker DIESEL. Det er viktig at man er påpasselig med å fylle riktig drivstoff.
 • Bompenger samt et administrasjonsgebyr på kr 50,- vil bli etterfakturert kunde etter lån av bilen.
 • Du bør sjekke at det ikke er noen skader på bilen før du tar den i bruk. Er det skader på bilen må du gi oss beskjed. Vi forholder oss til den siste leietakeren som har lånt bilen, og du kan derfor bli holdt ansvarlig hvis du ikke gir oss beskjed.
 • Kopi av vognkortet følger bilen.
 • Eventuelle skader som oppstår på bilen under bruk må erstattes av låner.
 • EuroBox Minilager kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle personskader som oppstår i forbindelse med bruk av bilen.
 • Ved eventuelle skader på bilen er det EuroBox Minilager AS som bestemmer om skadene skal dekkes av vår forsikring eller ikke. Ved dekning gjennom vår forsikring skal eventuell egenandel (NOK 7.500,- for skader på eget kjøretøy og NOK 4.000,- for skader på andre kjøretøy) og bonustap dekkes av den som låner bilen. Det tilkommer også en MVA andel som står i forhold til taksten på skaden. Ved reparasjoner utenom forsikring står låner ansvarlig for å dekke disse fullt ut.
 • Den som låner bilen har ansvar for at fører av bilen til enhver tid er over 18 år, og har gyldig førerkort.
 • Den som låner bilen har ansvar for å kjøre aktsomt og utvise hensyn i trafikken, samt følge Norske lover og regler.
 • Hvis fører av bilen er en annen enn deg selv, har du til enhver tid ansvar for bruk av bilen, og eventuelle skader som oppstår.
 • Ved uhell, ulykke eller skade plikter den som har lånt bilen av EuroBox å umiddelbart gi beskjed på telefon 400 80 700 (944 86 042 utenom åpningstidene til kontoret).
 • Alle som låner flyttebilen gjør dette på eget ansvar. EuroBox Minilager AS kan ikke holdes ansvarlig for skader på personer, dyr, andre kjøretøy eller andre materielle skader eller følgeskader som oppstår ved bruk av flyttebilen.
 • Ved mislighold av avtalen, eller misbruk av tjenesten forbeholder EuroBox Minilager AS seg retten til å nekte videre utlån av flyttebilen til leietaker.
 • Bilen kan kun kjøres i Norge, for at forsikringen skal være gyldig.
 • Max kjørelengde er 200km.
 • Ved brudd på avtalevilkårene kan den som låner bilen bli holdt erstatningsansvarlig.
 • Det er ikke tillatt å legge igjen gjenstander, søppel el i bilen.
 • Bøter som utstedes i den perioden bilen er utlånt skal umiddelbart betales, og EuroBox Minilager skal varsles. Hvis vi får purringer/gebyrer for bøter som ikke har blitt betalt blir dette viderefakturert til kunde og ytterligere gebyrer og administrasjonskostnader kan påløpe.
 • Lån av flyttebil er en gratis tjeneste og EuroBox Minilager kan ikke holdes ansvarlig dersom det oppstår plutselige eller uforutsette situasjoner som gjør at bilen er utilgjengelig. Vi er heller ikke forpliktet til å rykke ut dersom det oppstår plutselige eller uforutsette situasjoner som gjør at bilen ikke fungerer som den skal. uforutsette feil eller mangler med bilen. Vi vil alltid gjøre vårt beste for å bistå våre leietakere i alle situasjoner, men skal ikke holdes ansvarlig for erstatning i forbindelse med uforutsette situasjoner, reparasjoner, feil eller mangler som kan oppstå i forbindelse med utlån av bilen. Vi er heller ikke ansvarlig for å fremskaffe en annen bil.

Gebyrer ved misligholdt avtale eller manglende utstyr:

 • Ved for sen levering vil det faktureres et daglig gebyr på kr 1.500,-.
 • Dersom vognkort mangler fakturerer vi låner for et gebyr på kr 500,-.
 • Dersom nøkler mangler fakturerer vi låner for et gebyr på kr 5.000,-.
 • Dieseltanken må fylles opp etter bruk. Hvis ikke faktureres et gebyr på kr 1.000,-.
 • Ved for mange antall kjørte kilometer fakturerer vi låner et gebyr på kr 50,- per kjørte kilometer over grensen på max 200 km.
 • Egenandel skade eget kjøretøy minimum NOK 7.500,- og skader på andres kjøretøy minimum NOK 4.000,- + evt bonustap og MVA andel av takst.

Avtalevilkår for leie av flyttebil mot betaling (EuroBox Minilager AS / EuroBox GoWork AS)

Leietaker som leier flyttebil mot betaling aksepterer også følgende avtalevilkår:

 • Bilen må tilbakeleveres innen kl. 22.30 samme dag og settes på avtalt plass, nøkler legges i nøkkel boks ved endt bruk.
 • Tanken på bilen skal fylles HELT full etter endt bruk. Hvis noen ikke har fylt opp tanken før deg må du gi oss beskjed. Vi forholder oss til den siste leietakeren som har lånt bilen, og du kan derfor bli holdt ansvarlig hvis du ikke gir oss beskjed.
 • Våre flyttebiler bruker DIESEL. Det er viktig at man er påpasselig med å fylle riktig drivstoff.
 • Bompenger samt et administrasjonsgebyr på kr 50,- vil bli etterfakturert kunde etter lån av bilen.
 • Du bør sjekke at det ikke er noen skader på bilen før du tar den i bruk. Er det skader på bilen må du gi oss beskjed. Vi forholder oss til den siste leietakeren som har lånt bilen, og du kan derfor bli holdt ansvarlig hvis du ikke gir oss beskjed.
 • Kopi av vognkortet følger bilen.
 • Eventuelle skader som oppstår på bilen under bruk må erstattes av låner.
 • EuroBox Minilager kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle personskader som oppstår i forbindelse med bruk av bilen.
 • Ved eventuelle skader på bilen er det EuroBox Minilager AS/GoWork EuroBox AS som bestemmer om skadene skal dekkes av vår forsikring eller ikke. Ved dekning gjennom vår forsikring skal eventuell egenandel (NOK 7.500,- for skader på eget kjøretøy og NOK 4.000,- for skader på andre kjøretøy) og bonustap dekkes av den som låner bilen. Det tilkommer også en MVA andel som står i forhold til taksten på skaden. Ved reparasjoner utenom forsikring står låner ansvarlig for å dekke disse fullt ut.
 • Den som låner bilen har ansvar for at fører av bilen til enhver tid er over 18 år, og har gyldig førerkort.
 • Den som låner bilen har ansvar for å kjøre aktsomt og utvise hensyn i trafikken, samt følge Norske lover og regler.
 • Hvis fører av bilen er en annen enn deg selv, har du til enhver tid ansvar for bruk av bilen, og eventuelle skader som oppstår.
 • Ved uhell, ulykke eller skade plikter den som har lånt bilen av EuroBox å umiddelbart gi beskjed på telefon 400 80 700 (944 86 042 utenom åpningstidene til kontoret).
 • Alle som låner flyttebilen gjør dette på eget ansvar. EuroBox Minilager AS kan ikke holdes ansvarlig for skader på personer, dyr, andre kjøretøy eller andre materielle skader eller følgeskader som oppstår ved bruk av flyttebilen.
 • Ved mislighold av avtalen, eller misbruk av tjenesten forbeholder EuroBox Minilager AS / GoWork EuroBox AS seg retten til å nekte videre utlån av flyttebilen til leietaker.
 • Bilen kan kun kjøres i Norge, for at forsikringen skal være gyldig.
 • Max kjørelengde er 200km.
 • Ved brudd på avtalevilkårene kan den som låner bilen bli holdt erstatningsansvarlig.
 • Det er ikke tillatt å legge igjen gjenstander, søppel el i bilen.
 • Bøter som utstedes i den perioden bilen er utlånt skal umiddelbart betales, og EuroBox Minilager skal varsles. Hvis vi får purringer/gebyrer for bøter som ikke har blitt betalt blir dette viderefakturert til kunde og ytterligere gebyrer og administrasjonskostnader kan påløpe.
 • Ved plutselige eller uforutsette situasjoner, feil eller mangler som gjør at man ikke kan bruke bilen skal EuroBox Minilager ikke holdes erstatningsansvarlige utover følgende vilkår: EuroBox Minilager skal i slike tilfeller dekke kostnadene for leie/lån av en tilsvarende bil for tilsvarende låneperiode som avtalt på forhånd. Ved slike tilfeller må EuroBox Minilager varsles snarest mulig, og senest dagen etter. Kvittering må kunne fremlegges og dokumenteres.

Gebyrer ved misligholdt avtale eller manglende utstyr:

 • Ved for sen levering vil det faktureres et daglig gebyr på 1.500,-.
 • Dersom vognkort mangler fakturerer vi låner for et gebyr på 500,-.
 • Dersom nøkler mangler fakturerer vi låner for et gebyr på 5.000,-.
 • Dieseltanken må fylles opp etter bruk. Hvis ikke faktureres et gebyr på kr 1.000,-.
 • Ved for mange antall kjørte kilometer fakturerer vi låner et gebyr på kr 50,- per kjørte kilometer over grensen på max 200 km.
 • Egenandel skade eget kjøretøy minimum NOK 7.500,- og skader på andres kjøretøy minimum NOK 4.000,- + evt bonustap og MVA andel av takst.

Hvilket sted velger du?

 • DRAMMEN

  Fra kr.

  413, -

  / mnd.


  SE MER
 • ASKER

  Fra kr.

  295, -

  / mnd.


  SE MER
 • OSLO

  Fra kr.

  623, -

  / mnd.


  SE MER