Trygg lagring hos EuroBox Minilager

Du skal alltid fÞle deg trygg nÄr du lagrer dine eiendeler hos EuroBox Minilager. Derfor er sikkerheten vÄr Þverste prioritet.

Vi kan tilby trygg lagring i form av lagerrom med egen romalarm og elektronisk adgangskontroll. VÄre avdelinger er videoovervÄket. Vi har innbruddsalarm og et omfattende samarbeid med vaktselskap for alle vÄre avdelinger.

NÄr du leier et lagerrom hos oss tegner du ogsÄ en forsikring. Du velger selv verdien pÄ din forsikring ut i fra verdien pÄ det du skal lagre. Det er viktig at verdien pÄ din forsikring dekker alt du skal lagre. Dersom du lagrer flere ting etter hvert kan du ogsÄ Þke forsikringsverdien ved Ä ta kontakt med oss.

I mange tilfeller vil du ogsÄ kunne benytte en egen innboforsikring i kombinasjon med forsikringen hos oss hvis du Þnsker det. Det kan variere mellom de ulike selskapene hvor lenge og hvor mye din innboforsikring dekker. For Ä vÊre sikker pÄ at du har en forsikring som dekker alt du lagrer gjennom hele leieforholdet er det lurt at du selv tar kontakt med ditt forsikringsselskap og gir beskjed om at du har lagret tingene dine hos EuroBox Minilager.

Trygghet er viktig for oss. Hvis du har noen spÞrsmÄl om sikkerhet og forsikring vil vi gjerne snakke med deg.

Kontakt oss i dag pÄ 400 80 700 eller bestill ditt eget lagerrom med vÄr online bestilling.